16, May 2019

SEO – Định nghĩa, thành phần, cách hoạt động

Ngày nay, xã hội ngày càng phát triển đồng nghĩa với việc công nghệ ngày càng tiên tiến. Vì vậy để đáp ứng cho nhu cầu mua bán cũng nhu cung ứng sản phẩm và dịch vụ, dịch vụ SEO hiện nay đang trở nên rất phổ biến. Bài học hôm nay, ta học về SEO nhé

Tổng quan về SEO

1. Định nghĩa

SEO là tên viết tắt của Search Engine Optimization là cách tăng số lượng và chất lượng lưu lượng truy cập đến trang web của bạn thông qua kết quả của công cụ tìm kiếm không phải trả tiền.

2. Thành phần

Để hiểu SEO thực sự có nghĩa là gì, hãy phá vỡ câu đó và xem xét các phần:

  • Chất lượng giao thông. Bạn có thể thu hút tất cả khách truy cập trên thế giới, nhưng nếu họ đến trang web của bạn bởi vì Google nói với họ bạn là tài nguyên cho máy tính Apple khi thực sự bạn là nông dân bán táo, đó không phải là lưu lượng truy cập chất lượng. Thay vào đó, bạn muốn thu hút những khách truy cập thực sự quan tâm đến các sản phẩm mà bạn cung cấp.
  • Số lượng truy cập. Khi bạn có đúng người nhấp qua từ các trang kết quả của công cụ tìm kiếm (SERPs), lưu lượng truy cập sẽ tốt hơn.
  • Kết quả hữu cơ. Quảng cáo chiếm một phần đáng kể trong nhiều SERPs. Lưu lượng truy cập không phải trả tiền là bất kỳ lưu lượng truy cập nào mà bạn không phải trả tiền.

Lưu lượng tìm kiếm không phải trả tiền cụ thể là bất kỳ lưu lượng truy cập không trả tiền nào đến từ SERPs.

3. Cách hoạt động của SEO

Bạn có thể nghĩ về một công cụ tìm kiếm như một trang web bạn truy cập để nhập (hoặc nói) một câu hỏi vào một hộp và Google, Yahoo!, Bing hoặc bất kỳ công cụ tìm kiếm nào bạn đang sử dụng trả lời kỳ diệu với một danh sách dài các liên kết đến các trang web mà có khả năng trả lời câu hỏi của bạn

Đúng. Nhưng bạn đã bao giờ dừng lại để xem xét những gì đằng sau những danh sách liên kết kỳ diệu đó chưa?

Đây là cách nó hoạt động: Google (hoặc bất kỳ công cụ tìm kiếm nào bạn đang sử dụng) có trình thu thập thông tin đi ra ngoài và thu thập thông tin về tất cả nội dung họ có thể tìm thấy trên Internet. Các trình thu thập thông tin mang tất cả các số 1 và 0 đó trở lại công cụ tìm kiếm để tạo chỉ mục. Chỉ mục đó sau đó được cung cấp thông qua một thuật toán cố gắng khớp tất cả dữ liệu đó với truy vấn của bạn.

Phần O của tối ưu hóa SEO SEO là nơi những người viết tất cả nội dung đó và đưa nó lên trang web của họ đang khoe khoang nội dung đó và các trang web đó để công cụ tìm kiếm có thể hiểu những gì họ nhìn thấy và người dùng đến thông qua tìm kiếm sẽ thích những gì họ nhìn thấy.

Tối ưu hóa có thể có nhiều hình thức. Đó là tất cả mọi thứ từ việc đảm bảo các thẻ tiêu đề và mô tả meta đều có nhiều thông tin và độ dài phù hợp để chỉ liên kết nội bộ tại các trang mà bạn tự hào.

Chúc bạn học tốt với kiến thức SEO nhé!